Yleiset palvelut

Meillä on runsas kokemus useimmista paperi- ja kartonkilajeista ja eri raaka-aineista sekä laitekonsepteista. Tunnemme niiden tärkeimmät ominaisuudet ja vaatimukset sekä keskinäiset riippuvuussuhteet, myös tyypilliset haasteet ja ongelmat. 

Tunnemme kokeellisen tutkimuksen kaikki vaiheet: Kokeiden suunnittelu laboratoriosta tuotantoon, testauspaikat ja eri kokoluokan koelaitteistot kotimaassa ja ulkomailla, ohjeistaminen, näytteet, mittaukset ja analyysit, sekä lopulta tulosten tulkinta päätöksentekijöille. Tarvittaessa voimme järjestää myös koepainatukset, ajettavuustestauksen ynnä muut erityisanalyysit, lajikohtaisesti. 

Erityisen hyvä kokemus meillä on pilottimittakaavan koeajojen järjestämisestä alan johtavien laitevalmistajien pilottilaitteilla. Pilottiajossa raaka-aineet ja konseptit on mahdollista testata lähes tuotanto-olosuhteissa kunhan ajo on suunniteltu oikein. Myös tulosten tulkinnassa on huomioitava tiettyjä pilottiprosessin ominaispiirteitä jotta tulokset ovat vertailukelpoisia.

Onpa kyseessä sitten pieni tavanomainen laboratoriokoe, erikoisanalyyseja sisältävä koe, tuotanto-olosuhteita simuloiva pilottiajo tai täysimittainen tehdaskoe, voimme tarjota ainutlaatuista asiantuntemusta käyttöösi niiden järjestämisestä tulosten tulkintaan. Joko tukena ja neuvonantajana omalle organisaatiollesi, tai kokonaistoimituksena "Johtopäätökset käteen" -periaatteella. Erityisanalyysit vaativat erityisen asiantuntemuksen, jonka käyttö vähentää T&K-työhön aina liittyvää riskiä ja auttaa asiakasta saamaan tutkimussijoituksestaan parhaan hyödyn.

Verkostoomme kuuluu suuri joukko pitkän työkokemuksen omaavia ammattilaisia tohtoreista laborantteihin. Heidän ammattitaitoaan on mahdollista saada käyttöön tilapäisresurssiksi tai pitkäaikaisemmalla sopimuksella. 

Taloudellisuus on kantava ajatus toimeksiannoissamme. Tämä tarkoittaa ensinnäkin kustannustehokkaimpien tutkimusmenetelmien valitsemista yleensä lukuisista eri vaihtoehdoista, toki tuloksien luotettavuutta riskeeraamatta. Toisekseen se näkyy tuloksien tarkastelunäkökulmana, jossa myös ehdottamiemme ratkaisujen vaikutus tuotantokustannuksiin huomioidaan -  raportoinnin olennaisena osana on aina eri vaihtoehtojen kustannusvertailu asiakkaalle.