Näitä et saa muualta

Tasopoikkeamaongelmat  

Out-of-plane deviations

Cockling eli kupruilu (vas.) on yleinen ja hankala varsinkin ohuiden, korkealuokkaisien paperilajien laatuongelma. 

Fluting eli aaltoilu (kesk vas) on myös yleinen, varsinkin ohuiden HSWO-painettujen kuvapintojen ongelma.

Curl eli käyristymäongelma (kesk oik) esiintyy paperin ohella myös kartongeilla.

Varsinkin korkealuokkaisilla sisäpakkauskartongeilla voi erottua topografiaongelmia, ”muhkuraisuutta” (oik). Hieman erillinen yo. ongelmista mutta myös yhteistä.

Tasopoikkeama-ongelmat ovat vahvin erityisosaamisalueemme. Vaikka ne ovat erillisiä ilmiöitä, on niillä myös yhteistä niin rakenteellisten perussyiden, analyysi- ja mittausmenetelmien kuin ratkaisujenkin osalta, toki myös eroja. Käytössämme on maailmassa ainutlaatuiset tietämys ja menetelmät näiden ratkomiseen.

Tätä tietämystä on asiakkaidemme mahdollista hankkia joko tuntilaskutuksena, myös sisällöltään ja hinnaltaan valmiiksi mietittyinä palvelutuotteina. Tämä OPD –tuoteperhe (Out-of-Plane Deviation) koostuu ongelman yleiskartoituksesta, yksityiskohtaisesta syiden etsinnästä sekä mittauksen järjestämisestä. OPD-tuotteet voi hankkia joko kaikki kokonaispakettina tai kohdennetusti yksittäin.

 

 

 

OPD Bench Mark

  • Tasopoikkeamien vakavuuden ja luonteen arviointi ja mittaus verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin markkinoilla. ”Kuinka paha tilanne oikeasti on? Mikä on varsinainen ongelma?”

 

OPD Structure

  • Mistä ongelma tulee: Onko se ensisijaisesti rakenteellinen, vai kuivauksesta  tai jälkikäsittelystä tuleva?
  • Onko korjaavat toimenpiteet suunnattava perälaatikkoon/rainaimeen, vaiko kuivaukseen/päällystykseen.

 

OPD Process Audit

  • Suuritöisin. Käydään asiakkaan tuotantoprosessi vaihe vaiheelta läpi. Tuloksena asiakkaalle:
  • Lista riskitekijöistä luokiteltuna niiden vakavuuden ja todennäköisyyden mukaan.
  • Vakavimmille riskeille ehdotus ratkaisukeinoista.
  • Lisätestauskohteet, usein esim.  tehdaskokeita.
  • Painotus OPD Structuren mukaan kriittisimmässä prosessivaiheessa.

 

OPD Measurement

  • Kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa mittausmenetelmä tehtaalla ongelmalle.  ”Hallitaksesi jotakin sitä on ensin kyettävä mittaamaan.”